Învață Engleză

ABC – alfabetul limbii engleze

Alfabetul limbii engleze este setul de caractere folosit pentru scrierea limbii engleze actuale. Tabelul de mai jos cuprinde cele 26 de caractere ale alfabetului actual și  pronunția în alfabetul fonetic internațional (AFI).

A a [ei]

B b [bi:]

C c [si]

D d [di:]

E e [i:]

F f [ef]

G g [dji:]

H h [eitch]

J j [gei]

K k [kei]

L l [el]

M m [em]

N n [en]

O o [ou]

P p [pi:]

Q q [kju:]

R r [a:]

S s [es]

T t [ti:]

U u [ju:]

V v [vi:]

W w [‘dablju:]

X x [eks]

Y y [wai]

Z z [zed]

Leave a Reply

Your email address will not be published.