Învață Maghiară

Alfabetul Maghiar

Alfabetul maghiar are 40 de litere (14 vocale, 26 de consoane).

Vocale (magánhangző)

În maghiară există vocale scurte și lungi. Longitudinea sunetelor este indicată de unul sau două superscripturi.
Sunete scurte (Rövidek hangok) a o u e e ü ö

Sunete lungi (Hosszúak hangok) á ó ú é í ű ő

Consoane (mássalhangző)

În maghiară există consoane scurte și lungi. Unele consoane sunt compuse din 2 litere: sz, zs, cs.

Literele w x y q se găsesc doar în cuvinte de origine străină și în nume de familie.