• Învață Engleză

  Substantivul în engleză

  Pluralul substantivelor se formează prin adăugarea terminației -s la forma de singular dog (câine) – dogs (câini) cat (pisică) – cats (pisici) bird (pasăre) – birds (păsări) photo (fotografie) – photos (fotografii) girl – girls boy – boys roof (acoperiş) – roofs (acoperişuri) proof (dovadă) – proofs (dovezi) handkerchief (batistă) – handkerchiefs (batiste) chief (şef) – chiefs (şefi) book – books cup – cups  Excepții: city (oraş) – cities (oraşe) baby (prunc) – babies (prunci) fly (muscă) – flies (muşte) bus (autobuz) – buses (autobuze)box (cutie) – boxes (cutii)watch (ceas) – watches (ceasuri)brush (perie) – brushes (perii) hero (erou) – heroes (eroi) potato (cartof) – potatoes (cartofi) tomato (roşie) – tomatoes (roşii)…

 • Învață Engleză

  Expresii idiomatice în engleză

  a piece of cake  floare la ureche  give or take mai mult sau mai puțin more or less mai mult sau mai puțin pretty much mai mult sau mai puțin speak your mind spune ce gândești keep eye on the ball fii atent  mind your own business vezi-ți de treaba ta act your age te comporți de vârsta ta let’s call it a day ajunge you’re barking up the wrong tree  ai greșit persoana

 • Învață Engleză

  Limba Engleză: Antonime

  big mare small mic good bun bad rău rich bogat poor sărac expensive scump cheap ieftin clean curat dirty murdar known cunoscut unknown necunoscut clever deștept silly prost smart deștept stupid prost beautiful frumos ugly urât pretty frumos ugly urât open deschis closed închis light luminos dark închis long lung short scurt much mult little puțin more mult few puțin fast repede slow încet new nou old vechi fast repede slow închet young tânăr old bătrân

 • Învață Engleză

  Vocabular Engleză: Calendar

  Zi Day Săptămână Week Luni Monday Marți Monday Miercuri Monday Joi Monday Vineri Monday Sâmbătă Monday Duminică Monday Lună Month Sezon Season Iarna Winter Decembrie December Ianuarie January Februarie February Primăvara Spring Martie March Aprilie April Mai May Vara Summer Iunie June Iulie July August August Toamna Autumn Fall Septembrie September Octombrie October Noiembrie November Sărbători Holidays Crăciun Christmas Paște Easter

 • Învață Engleză

  Vocabular Engleză: Meteo – Weather

  Cum este vremea astăzi? What is the weather like today? Cum va fi timpul mâine? What will the weather be like tomorrow? Timpul este frumos. The weather is fine. Astăzi este ploios. Today it is rainy. foarte cald hot călduț warm răcoare cool minunat fine minunat good urât bad urât bad ceață fog ceață mist o zi însorită a sunny day Vreamea se încălzește.  The weather is getting warmer. Se înseninează. It’s clearing up. Plouă It’s raining.  Tună. It’s thundering.  Fulgeră. It’s lightening.  Este vânt. It is windy. Este înnorat. It’s cloudy. Plouă It’s rainning. Plouă cu găleata It’s poring. Plouă cu găleata It’s raining cats and dogs. Sunt ud…

 • Învață Engleză

  Întrebări în limba engleză

  Cine? Who? Ce? What? Unde? Where? Când? When? De ce? Why? Ce fel de? What kind of? Cum? How? Câte? How many? Cât? How much? De unde ești? Where are you from? Cum te simți? How are you? Cine-i acesta? Who is this? Ce-i acesta? What is this? Cine-i acolo? Who’s there? De câte ori? How many times? Cât de mult? How long? Ce ați spus? What did you say? Ce faceți? What are you doing? Ce doriți? What do you want? Ce s-a întâmplat? What has happened? Unde suntem noi? Where are you? Când plecați? When do you leave? Cum să ajung? How do I get there? Puteți să-mi…