0
Gogu Education
Nepali

Colours in Nepali

By October 26, 2021No Comments

Red (रातो) Rato

Green (हरियो) Hariyo

Yellow (पहेलो) Pahelo

White (सेतो) Seto

Black (कालो) Kalo

Blue (निलो) Nilo

Grey (खरानी) Kharani

Pink (गुलाबी) Gulabi

Brown (खैरो) Khairo

Purple (प्याजी) Pyaji

Orange (सुन्तला) Suntala

Violet (बैजनी) Baijani