Învață Engleză

Gramatica Engleză pe Scurt

Articolul

 In limba engleza articolele se pot clasifica astfel:

Articol hotarat – the
Articol nehotarat – a sau an

Substantivul

Pentru substantivele engleze pluralul se formează prin adăugarea terminației -s la forma de singular.

Adjectivul

Adjectivele monosilabice si adjectivele bisilabice care se termină în -y (se transformă în -i), -ow, -er
Comparativul de superioritate: adjectiv + terminația -er
Superlativulthe + adjectiv + terminația -est

adjectivele plurisilabice îşi formează 
Comparativul de superioritate: more + adjectiv
Superlativul: the most + adjectiv

comparația neregulată

good bun – better mai bun – the best cel mai bun

bad rău – worse mai  – the worst cel mai rău

 

Pronumele

I eu
you tu
he el
she ea
it acest (această)
we noi
you voi
they ei(ele)

my/mine (a mea, al meu, ai mei, ale mele)
yours (a ta, al tău, al vostru, a voastră, al dvs.)
his (al său, a sa, ale sale, ai săi)
her (al ei, a sa, ale sale, ale sale)
it (al ei, a sa, ale sale, ale sale, al său, ai săi)
ours (al nostru, a noastră, ale noastre, ai noştri)
yours (ale voastre, ai voştri, al dumitale)
their (ale lor, a lor, ai lor, al lor)

 

myself mă, însumi, însămi
yourself te, însuţi, însăţi
himself se, însuşi
herself se, înseşi
itself se, însuşi, însăşi
ourselves ne, înşine, însene
yourselves vă, înşivă, însevă
themselves se, înşişi, înseşi

each other /one another (
unul pe altul, una pe alta, unii pe alţii,
unele pe altele, între ei, între ele, reciproc)

someone cineva
somebody cineva
something ceva

everyone fiecare, toti, toata lumea
everybody fiecare, toti, toata lumea
everything tot, toate lucrurile

anyone oricine
anybody oricine
anything orice, ceva

none
 nici unul, nici una
no one nimeni
nobody nimeni
nothing nimic

much mult, multă
many mulţi, multe
more mai mult,  mai mulţi, mai multe

who (care)
which (care, ce)
whose (a cui)
whom (pe cine)
what (care, pe care, pe ce)

this (acesta, aceasta, ăsta, asta)
these (acestea, aceştia, ăstia, astea)

that (acela, aceea, ăla, aia)
those (acelea, aceia, ăia, alea)

Numeralul

one unu
two doi
three trei
four patru
five cinci
six şase
eight opt
nine nouă
10 ten zece

11 eleven unsprezece
12 twelve doisprece
13 thirteen treisprezece
14 fourteen paisprezece
15 fifteen cincisprezece
16 sixteen şaisprezece
18 eighteen optsprezece
19 nineteen nouăsprezece
20 twenty douăzeci
21 twenty-one douăzeci şi unu
22 twenty-two douăzeci şi doi
23 twenty-three douăzeci şi trei
30 thirty treizeci
40 forty patruzeci
50 fifty cincizeci
70 seventy şaptezeci
80 eighty optzeci
90 ninety nouăzeci

100 a/one hundred o sută
1,000 a/one thousand o mie
1,000,000 a/one million un milion

1st the first primul

2nd the second al doilea

3th the third al treilea

4th the fourth al patrulea

5th the fifth al cincelea

6th the sixth al şaşelea

8th the eighth al optulea

9th the nineth al nouolea

10th the tenth al zecelea


1/2 a/one half o jumătate

1/4 a/one fourth (quarter) un sfert

2/3 two thirds două treimi

Verbul

Verbele reprezintă cuvintele care se referă la o acţiune, de aceea verbul răspunde la întrebare “ce faci?”.

Dacă vorbim despre o acţiune care are loc în momentul vorbirii vom folosi forma infinită a verbului (aşa cum e scris în dicţionar). 
Doar când vorbim despre un prieten, profesor, şef (el) sau o domnă, domnişoară, mamă, tanti, bunică (ea) vom adăuga litera “s” la sfârşitul verbului.

Dacă aceeaşi acţiune va avea loc peste o oră, deseară, mâine sau oricare altă zi, sau posibil peste 1000 de ani lumină – în faţa verbului vom scrie will. Acest will este un indicator că acţiunea  va avea loc în viitor. 

Dacă vorbim despre ceva ce a fost o oră, o zi, un an, un secol în urmă, … verbului îi adăugăm terminaţia -ed. 

Aici, avem o excepţie, dacă verbul este neregulat vom folosi forma verbului de trecut. Această listă e compusă aproximativ din 300 de verbe, cele mai des folosite verbe sunt prezentate mai jos.  

to be - a fi

I am eu sunt

you are tu eşti

he/she/it is  – el/ea este

we arenoi suntem

you are voi sunteţi

they areei/ele sunt

to be - a fi

I was eu sunt

you weretu eşti

he/she/it was el/ea este

we werenoi suntem

you were voi sunteţi

they were ei/ele sunt

to have - a avea

I have eu am

you have tu ai

he/she/it hasel/ea are

we havenoi avem

you havevoi aveţi

they haveei/ele au

to do - a face

I do eu fac

you do tu face

he/she/it does el/ea face

we do noi facem

you do voi faceţi

they do ei/ele fac

can - a putea

I do eu fac

you do tu face

he/she/it does el/ea face

we do noi facem

you do voi faceţi

they do ei/ele fac

Verbe neregulate

bring

a aduce

brought

a adus

forget

a uita

forgot

a uitat

sell

a vinde

sold

a vândut

buy

a cumpăra

bought

a cumpărat

pay

a plăti

paid

a plătit

go

a merge

went

a mers

come

a veni

came

a venit

drink
a bea
drank

a băut

eat
a bea
ate

a băut

get

a primi

got

a primit

give

a da, a oferi

gave

a dat, a oferit

make

a face

made

a făcut

take

a lua

took

a luat

think

a gândi

thought

a gândit

say

a spune

said

a spus

speak

a vorbi

spoke

a vorbit

tell

a povesti

told

a povestit

write

a scrie

wrote

a scris