Limba Engleză

PRONUNȚIE

Pronunciation (Pronunție)
Homophones (Omofon)
Punctuation (Punctuație)
Blends
Consonants Diagraphs 
Silent Letters

GRAMATICĂ

Pronouns (Pronumele)
Article (Articol)
Numerals
Prefixes and Suffixes (Prefixe și Sufixe)
Preposition (Prepoziții)
Conditionals
Tenses (Timpurile)
Opinions
False Friends 
How many or How much 
All, every, each, some
This, that, those
Synonyms 
Antonyms

VOCABULAR

Human body
People and Relationship
Holidays and life events
Health
Home and furniture
Shopping
Gardening 
Vegetables 
Fruits
Tree
Colors
Birds
Insects
Clothes and Accessories
Food and Beverages
Cooking
Sport
School
Professions
Art
Transportation
Food and Beverages
Technology
Buildings
Jobs and services
Environments
Calendar and Time
Leisure
Web and Social Accounts 
Countries and Cities
Nature
World Map
Numbers
Travel 
Beaty
Space
Toys

Curiozități despre Limba ENGLEZA

Engleza este limba cea mai frecventă vorbită în lume. Una din cinci persoane poate vorbi sau cel puțin înțelege limba engleză.
Engleza este limba oficială a 67 de țări.
Aproximativ 30% din cuvintele englezeşti provin din  franceză, iar altele 30% provin din latină.
Dintre toate limbile lumii, engleza are cel mai mare vocabular. Acesta constituie peste 800 000 de cuvinte.
Nici o limbă nu are mai multe sinonime decât engleza.
Litera cea mai folosită în engleză este ” e “, iar cea mai puţin folosită este ” q ” .
Propoziţia: “The quick brown fox jumps over the lazy dog” foloseşte fiecare literă a alfabetului.
Propoziţia: “Go!”  este cea mai scurtă frază corect formulată din punct de vedere gramatical.
Flutterby este cuvântul originar pentru butterfly.
Cuvintele month, orange, silver și purple nu rimează cu nici un cuvânt din limba engleză. 
Cuvântul „Goodbye” provine inițial dintr-o expresie engleză veche care înseamnă ‘God be with you’(„Dumnezeu să fie cu tine”.)
Cel mai vechi cuvânt englez care este încă în uz este “town”
Există șapte moduri de a exprima  sunetul „ee” în engleză. Această propoziție conține toate:  ‘He believed Caesar could see people seizing the seas’.