0
Gogu Education

0 – nul

1 – een

2 – twee

3 – drei

4 – vier

5 – vyf

6 – ses

7 – sewe

8 – agt

9 – nege

10 – tien

11 – elf
12 – twaalf
13 – dertien
14 – veertien
15 – vyftien
16 – sestien
17 – sewentien
18 – agtien
19 – negentien
20 – twintig
30 – dertig
40 – veertig
50 – vyftig
60 – sestig
70 – sewentig
80 – tagtig
90 – neëntig
100 – eenhonderd
1,000 – eenduisend
one million – een miljoen
one billion – een miljard
one trillion – een biljoen