0
Gogu Education

1 – un
2 – dos
3 – tres
4 – quatre
5 – cinc
6 – sis
7 – set
8 – vuit
9 – nou
10 – deu
11 – onze
12 – dotze
13 – tretze
14 – catorze
15 – quinze
16 – setze
17 – disset
18 – divuit
19 – dinou
20 – vint
30 – trenta
40 – quaranta
50 – cinquanta
60 – seixanta
70 – setanta
80 – vuitanta
90 – noranta
100 – cent
1,000 – mil
one million – un milió
one billion – mil milions
one trillion – un bilió