0
Gogu Education

0 – nula
1 -jeden (m) / jedna (f) /jedno (n)
2 -dva (m), dvĕ (f/n)
3 – tři4-čtyři5 – pĕt
6 – šest
7 – sedm
8 – osm
9 – devĕt
10 – deset
11 – jedenáct
12 – dvanáct
13 – třináct
14 – čtrnáct
15 – patnáct
16 – šestnáct
17 – sedmnáct
18 – osmnáct
19 – devatenáct
20 – dvacet
30 – třicet
40 – čtyřicet
50 – padesát
60 – šedesát
70 – sedmdesát
80 – osmdesát
90 – devadesát
100 – sto
1,000 – tisíc
one million – miliónone
billion – miliarda