0
Gogu Education

1 – üks
2 – kaks
3 – kolm
4 – neli
5 – viis
6 – kuus
7 – seitse
8 – kaheksa
9 – üheksa
10 – kümme
11 – üksteist
12 – kaksteist
13 – kolmteist
14 – neliteist
15 – viisteist
16 – kuusteist
17 – seitseteist
18 – kaheksateist
19 – üheksateist
20 – kakskümmend
30 – kolmkümmend
40 – nelikümmend
50 – viiskümmend
60 – kuuskümmend
70 – seitsekümmend
80 – kaheksakümmend
90 – üheksakümmend
100 – sada
1,000 – tuhat
one million – miljon
one billion – miljard
one trillion – triljon