0
Gogu Education

1 – бір (bir)
2 – екі (eki)
3 – үш (üş)
4 – төрт (tört)
5 – бес (bes)
6 – алты (altı)
7 – жеті (jeti)
8 – сегіз (segiz)
9 – тоғыз (toğız)
10 – он (on)
11 – он бір (on bir)
12 – он екі (on eki)
13 – он үш (on üş)
14 – он төрт (on tört)
15 – он бес (on bes)
16 – он алты (on altı)
17 – он жеті (on jeti)
18 – он сегіз (on segiz)
19 – он тоғыз (on toğız)
20 – жиырма (jïırma)
30 – отыз (otız)
40 – қырық (qırıq)
50 – елу (elw)
60 – алпыс (alpıs)
70 – жетпіс (jetpis)
80 – сексен (seksen)
90 – тоқсан (toqsan)
100 – жүз (jüz)
1,000 – мың (mıñ)
one million – миллион (mïllïon)
one billion – миллиард (mïllïard)