0
Gogu Education

1 – бир (bir)
2 – эки (eki)
3 – үч (üç)
4 – төрт (tört)
5 – беш (beş)
6 – алты (altı)
7 – жети (jeti)
8 – сегиз (segiz)
9 – тогуз (toguz)
10 – он (on)
11 – он бир (on bir)
12 – он эки (on eki)
13 – он үч (on üç)
14 – он төрт (on tört)
15 – он беш (on beş)
16 – он алты (on altı)
17 – он жети (on jeti)
18 – он сегиз (on segiz)
19 – он тогуз (toguz)
20 – жыйырма (jıyırma)
30 – отуз (otuz)
40 – кырк (kırk)
50 – элүү (elüü)
60 – алтымыш (altımış)
70 – жетимиш (jetimiş)
80 – сексен (seksen)
90 – токсон (tokson)
100 – жүз (jüz)
1,000 – миң (miŋ)