0
Gogu Education

1 – vienas
2 – du
3 – trys
4 – keturi
5 – penki
6 – šeši
7 – septyni
8 – aštuoni
9 – devyni
10 – dešimt
11 – vienuolika
12 – dvylika
13 – trylika
14 – keturiolika
15 – penkiolika
16 – šešiolika
17 – septyniolika
18 – aštuoniolika
19 – devyniolika
20 – dvidešimt
30 – trisdešimt
40 – keturiasdešimt
50 – penkiasdešimt
60 – šešiasdešimt
70 – septyniasdešimt
80 – aštuoniasdešimt
90 – devyniasdešimt
100 – šimtas
1,000 – tūkstantis
one million – milijonas
one billion – milijardas
one trillion – trilijonas