0
Gogu Education

1 – jeden
2 – dwa
3 – trzy
4 – cztery
5 – pięć
6 – sześć
7 – siedem
8 – osiem
9 – dziewięć
10 – dziesięć
11 – jedenaście
12 – dwanaście
13 – trzynaście
14 – czternaście
15 – piętnaście
16 – szesnaście
17 – siedemnaście
18 – osiemnaście
19 – dziewiętnaście
20 – dwadzieścia
30 – trzydzieści
40 – czterdzieści
50 – pięćdziesiąt
60 – sześćdziesiąt
70 – siedemdziesiąt
80 – osiemdziesiąt
90 – dziewięćdziesiąt
100 – sto
1,000 – tysiąc
one million – milion
one billion – miliard