0
Gogu Education

1 – jeden
2 – dva
3 – tri
4 – štyri
5 – päť
6 – šesť
7 – sedem
8 – osem
9 – deväť
10 – desať
11 – jedenásť
12 – dvanásť
13 – trinásť
14 – štrnásť
15 – pätnásť
16 – šestnásť
17 – sedemnásť
18 – osemnásť
19 – devätnásť
20 – dvadsať
30 – tridsať
40 – štyridsať
50 – päťdesiat
60 – šesťdesiat
70 – sedemdesiat
80 – osemdesiat
90 – deväťdesiat
100 – sto
1,000 – tisíc
one million – milión
one billion – miliarda