0
Gogu Education

1 – ena
2 – dve
3 – tri
4 – štiri
5 – pet
6 – šest
7 – sedem
8 – osem
9 – devet
10 – deset
11 – enajst
12 – dvanajst
13 – trinajst
14 – štirinajst
15 – petnajst
16 – šestnajst
17 – sedemnajst
18 – osemnajst
19 – devetnajst
20 – dvajset
30 – trideset
40 – štirideset
50 – petdeset
60 – šestdeset
70 – sedemdeset
80 – osemdeset
90 – devetdeset
100 – sto
1,000 – tisoč
one million – milijon
one billion – milijarda
one trillion – bilijon