0
Gogu Education

1 – moja
2 – mbili
3 – tatu
4 – nne
5 – tano
6 – sita
7 – saba
8 – nane
9 – tisa
10 – kumi
11 – kumi na moja
12 – kumi na mbili
13 – kumi na tatu
14 – kumi na nne
15 – kumi na tano
16 – kumi na sita
17 – kumi na saba
18 – kumi na nane
19 – kumi na tisa
20 – ishirini
30 – thelathini
40 – arobaini
50 – hamsini
60 – sitini
70 – sabini
80 – themanini
90 – tisini
100 – mia moja
1,000 – elfu moja
one hundred thousand – laki