0
Gogu Education

1 – bir
2 – iki
3 – üç
4 – dört
5 – beş
6 – altı
7 – yedi
8 – sekiz
9 – dokuz
10 – on
11 – on bir
12 – on iki
13 – on üç
14 – on dört
15 – on beş
16 – on altı
17 – on yedi
18 – on sekiz
19 – on dokuz
20 – yirmi
30 – otuz
40 – kırk
50 – elli
60 – altmış
70 – yetmiş
80 – seksen
90 – doksan
100 – yüz
1,000 – bin
one million – bir milyon
one billion – bir milyar
one trillion – bir trilyon