0
Gogu Education
Romanian

Numbers: How to Count in Romanian

By November 12, 2021November 14th, 2021No Comments

digit – cifră
number – număr
percent – procent

0 – zero

1 – unu

2 – doi

3 – trei

4 – patru

5 – cinci

6 – șase

7 – șapte

8 – opt

9 – nouă

10 – zece

11 – unsprezece (informal: unșpe)

12 – doisprezece (informal: doișpe)

13 – treisprezece (informal: treișpe )

14 – paisprezece (informal: paișpe)

15 – cincisprezece (informal: cinșpe)

16 – șaisprezece (informal: șaișpe )

17 – șaptesprezece (informal: șapteșpe )

18 – optsprezece (informal: optișpe)

19 – nouăsprezece (informal: nouășpe)

20 – douăzeci

21 – douăzeci și unu

22 – douăzeci și doi

23 – douăzeci și trei

24 – douăzeci și patru

25 – douăzeci și cinci

26 – douăzeci și șase

27 – douăzeci și șapte

28 – douăzeci și opt

29 – douăzeci și nouă

30 – treizeci

40 – patruzeci

50 – cincizeci

60 – șaizeci

70 – șaptezeci

80 – optzeci

90 – nouăzeci

100 – o sută

101 – o sută unu

110 – o sută zece

200 – două sute

300 – trei sute

400 – patru sute

500 – cinci sute

1000 – o mie

2000 – două mii

10 000 – zece mii

100 000 – o sută de mii

1 000 000 000 – un miliard, un bilion

1 000 000 – un milion